MUDr. David Ručka, Ph.D.

angiolog, kardiolog a certifikovaný lymfolog

Profesní životopis


Vzdělání:


1996 – promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové

1999 – atestace z vnitřního lékařství

2005 – atestace z kardiologie

2008 – atestace z angiologie

2016 – státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové

2021 – certifikovaný kurz z lymfologie


Funkční licence:


2005 – funkční licence ČLK z jícnové echokardiografie

2014 – funkční licence ČLK z intervenční angiologie


Pracovní zkušenosti:


1996 – 1999: NsP Havířov, Interní oddělení

1999 – 2008: Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha

2008 – 2018: II. Interní klinika – Klinika kardiologie a angiologie VFN a 1.LF UK v Praze

2018 – 2022: Oddělení intervenční angiologie, Národný ústav srdcových a cievnych chorob, Bratislava

2022 – současnost: II. Interní klinika – Klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze, úvazek 0.2

2022 – současnost: Cévní ambulance Mělník s.r.o., úvazek 1.0


Pedagogická činnost, výuka studentů medicíny:


2008 - 2018: II. Interní klinika – Klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze

2022 – současnost: II. Interní klinika – Klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze

2020 – současnost: Klinika Angiologie LF Univerzity Komenského v Bratislavě