Trápí vás křečové žíly?


Křečové žíly (varixy) jsou nevzhledné, silně vinuté žíly, které často prominují nad povrchem kůže. Vyskytují se u velké části populace. Vznikají vrozenou, geneticky podmíněnou nedostatečností žilní stěny nebo jsou důsledkem v minulosti proběhlé trombózy. Křečové žíly se postupně v průběhu života zhoršují. Rychlost zhoršování je však u každého člověka jiná, závislá od celé řady faktorů. Rovněž potíže, které způsobují, jsou velmi individuální. Některým lidem nepůsobí potíže žádné, nebo jsou jen kosmetickým problémem.

Jiné však trápí lokální bolestí, zvýšenou únavností dolních končetin, nočními křečemi nebo otoky v oblasti kotníků. Velké křečové žíly inklinují ke vzniku zánětu s trombózou v žilních uzlech nebo vznikem většího krvácení při poranění žíly. Závažnými důsledky křečových žil jsou ztenčení kůže (atrofie) a barevné změny (ztmavnutí – hyperpigmentace nebo zbělení – atrophia blanche). Tyto změny jsou příznakem blížícího se vzniku bércového vředu, který je nejzávažnější komplikací křečových žil. Křečové žíly se samy nestáhnou, nezmizí. Na to je třeba odpovídající léčba, která závisí na kvalitní diagnostice.


V naší ambulanci pacientům s křečovými žilami kromě základního klinického vyšetření provádíme žilní okluzní pletysmografii a triplexní žilní ultrasonografii. Na základě těchto vyšetření jsme schopni určit příčinu vzniku varixů a s vysokou pravděpodobností určit i riziko zhoršování křečových žil a pravděpodobnost vzniku závažných komplikací. Pacientům, u kterých je léčba vhodná nebo nutná, nabízíme moderní operační řešení ve spolupráci s cévními chirurgy z Kardiovaskulární chirurgické kliniky VFN v Praze. Přímo v ambulanci pak provádíme injekční i pěnovou sklerotizaci. Samozřejmostí je konzultace a předpis odpovídající farmakoterapie + doporučení vhodných kompresivních punčoch od renomovaných výrobců.