Máte obavu z cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice)?


Mozková mrtvice je druhou nejčastější příčinou smrti a nejčastější příčinou invalidity ve vyspělém světě. V České republice ročně onemocní 25 000 osob. Toto nelichotivé umístění zaujímá i přesto, že moderní léčba náhle vzniklé mrtvice v současné době prodělává bouřlivý rozvoj a Česká republika se v její léčbě řadí mezi špičky ve světě. Jsou dvě základní příčiny cévní mozkové příhody. První je nedokrvení mozkové tkáně při náhlém uzavření mozkové tepny, druhou je pak krvácení do mozku při prasknutí mozkové tepny.K náhlému uzávěru mozkové tepny dochází nejčastěji vmetkem (embolií) krevní sraženiny, jejíž původ je v srdci, v tzv. oušku levé srdeční síně. Nejčastější příčinou vzniku krevní sraženiny v srdci je přítomnost srdeční arytmie (nepravidelná srdeční akce), která se nazývá fibrilací síní. Proto pacienti s touto arytmií jsou trvale léčeni léky snižujícími krevní srážlivost. Dalším zdrojem vmetků do mozku mohou být velké aterosklerotické pláty které se nacházejí v oblouku srdečnice (aorty – hlavní tepny vystupující ze srdce) nebo ve velkých tepnách na krku (karotidy), které přivádějí krev do mozku. Proto pacienti s přítomností těchto aterosklerotických plátů jsou trvale léčeni léky ovlivňující proces aterosklerózy. Mezi ně patří léky snižující hladinu cholesterolu, příznivě ovlivňující vysoký krevní tlak nebo hladinu glukózy a léky ovlivňující funkci krevních destiček. Nejčastější příčinou prasknutí mozkové tepny a mozkového krvácení je špatně léčený vysoký krevní tlak. Další důležitou příčinou je přítomnost výdutí (aneurysmat) mozkových tepen. Akutní cévní mozková příhoda se nejčastěji projevuje těmito příznaky:V případě objevení se těchto příznaků je nutné okamžitě volat RZP (tel. Číslo 155). Sanita pacienta odveze přímo do jednoho z center, které se léčbou mozkové mrtvice zabývají (tzv. iktová centra). V České republice byla vytvořena dostatečně hustá síť těchto center, tak aby se každému pacientovi s cévní mozkovou příhodou dostalo adekvátní péče.


V naší ambulanci se specializujeme na vyšetření rizikových faktorů cévní mozkové příhody a zajištění odpovídajících preventivně-léčebných opatření. K vyloučení srdeční arytmie provádíme EKG vyšetření a dlouhodobější EKG- holterovské monitorování srdečního tepu. Srdeční echokardiografií (ECHO) vyloučíme srdeční selhávání nebo srdeční vadu. Posoudíme velikost srdečních oddílů, především pak velikost levé síně, kde krevní sraženiny vznikají nejčastěji. Přítomnost aterosklerotických plátů nebo významného zúžení krčních tepen odhalíme triplexním ultrasonografickým vyšetřením karotid. V některých případech provádíme i tzv. triplexní ultrasonografii transkraniální, kterou dokážeme zobrazit tepny v mozku. V kontextu s ostatními rizikovými faktory, jakými jsou zvýšený krevní tlak, zvýšená hodnota krevních tuků (hladina cholesterolu) a přítomnost cukrovky, nastavíme účinnou farmakoterapii. V některých případech pacienta odesíláme k CT vyšetření mozku, především pro vyloučení výdutí mozkových tepen, vyloučení stenóz mozkových tepen, které nejsou vyšetřitelné ultrasonografií, nebo před intervenčním a chirurgickým zákrokem na karotických tepnách.


Pacienty s významným rizikovým zúžením krčních (karotických) tepen indikujeme k intervenčnímu nebo chirurgickému zákroku. Tyto výkony probíhají na II. Interní klinice – klinice kardiologie a angiologie nebo na II. chirurgické klinice - klinice kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze. Po výkonech pacienty pravidelně sledujeme