Cestovní žilní trombóza


Před „dobou covidovou“ cestovalo letecky na dlouhou vzdálenost více než 300 miliónů lidí každý rok. Z toho přibližně 5% lidí utrpělo žilní trombózu. Rizikové byly především lety delší než 4 hodiny. Kromě letecké dopravy se určitým rizikem vyznačuje i dlouhé cestování autem, autobusem nebo vlakem. Za cestovní trombózu je obecně považována trombóza, která vznikla v době cestování nebo do 2-3 týdnů po jeho ukončení. Základní příčinou vzniku cestovní trombózy je zadržování krve v dolních končetinách při dlouhém sezení, nedostatek, pohybu a dehydratace během cesty.

Byly identifikovány tyto další rizikové faktory cestovní trombózy:Prevence cestovní žilní trombózy:Projevy žilní trombózy:V naší ambulanci poskytujeme komplexní žilní poradenství. Pacientům s vyšším rizikem cestovní trombózy doporučíme odpovídající preventivní opatření. Zabýváme se léčbou žilní trombózy a dispenzarizací pacientů po proběhlé žilní trombóze.