Léčba křečových žil sklerotizací


Sklerotizace je široce užívaná mini-invazivní, nechirurgická metoda léčby křečových žil (varixů). Nejčastěji se používá v léčbě metličkových nebo podkožních retikulárních křečových žil. Metličkové varixy jsou vinuté červené nebo namodralé křečové žíly tloušťky do 1 mm. Vzhledově připomínají pavouka, nebo spíše jeho pavučinu. Retikulární varixy jsou hlouběji uložené namodralé křečové žíly tloušťky kolem 2 mm. V některých případech sklerotizaci používáme i v léčbě recidiv křečových žil po předchozí chirurgické léčbě.


S jistou opatrností můžeme sklerotizací léčit i nedostatečnost širokých perforátorů, tj. spojek mezi hlubokým a povrchovým žilním systémem, které za jistých okolností mohou být příčinou křečových žil.


Každé sklerotizaci předchází podrobné klinické a ultrasonografické vyšetření žilního systému na postižené končetině.

Ke sklerotizaci používáme buďto sklerotizační roztok – lék Aetoxysclerol německé firmy Kreussler Pharma nebo jeho směs se vzduchem ve formě pěny.


Princip léčby pěnovou sklerotizací


Ke sklerotizační léčbě indikujeme pacienty u kterých není nutná nebo vhodná léčba chirurgická. V některých případech však chirurgickou léčbu může doplňovat. Indikace k zákroku jsou jednak zdravotní (odstranění žíly, která způsobuje potíže) nebo kosmetické (zlepšení vzhledu dolních končetin).

Při pěnové sklerotizaci se do křečové žíly aplikuje sklerotizační látka ve formě pěny. Pěna má oproti samotnému roztoku výhodu v tom, že svojí rozpínavostí postupně vytlačí krev z žíly a zajistí větší kontakt sklerotizační látky s výstelkou postižené žíly. Ta reaguje na přítomnost pěny spasmem (křečí), zúžením a lokální neinfekční zánětlivou reakcí. To ve svém důsledku vede k „zalepení“ žíly, k jejímu vyřazení z krevního oběhu a postupnému vstřebání. Proces zániku ošetřené žíly trvá v průměru 4-6 týdnů. Křečová žíla nepřispívá ke zpětnému toku krve k srdci a proto její zánik a vyřazení z krevního oběhu není škodlivé nebo nebezpečné.


Provedení pěnové sklerotizace


Před výkonem je žádoucí zbavit místo sklerotizace ochlupení. Výkon je zahájen přesnou lokalizací místa zákroku a jeho lokální dezinfekcí. Vhodné místo punkce metličkových varixů detekujeme pomocí transilluminátoru Veinlite LEDX. Transilluminace totiž dokáže odhalit tzv. vyživující žílu, plnící metličkový varix. Její sklerotizace pak vede k úplnějšímu a trvalejšímu efektu léčby. Sklerotizační pěnu aplikujeme do křečové žíly jehlou o šíři 0,5 mm (25G). U větších křečových žil pak využíváme k navigaci vpichu ultrasonografii a použitá jehla bývá širší (21-23G - do 1 mm). Plocha křečových žil vysklerotizovaných z jednoho vpichu zpravidla nepřesáhne plochu pětikoruny. U rozsáhlejších křečových žil proto nemusí jedno ošetření stačit. V těchto případech přistupujeme k sérii několika ošetření ve 14 denních intervalech. Pro pacienty to mimo jiné znamená dlouhodobější nošení kompresivních punčoch. Výkon je ukončen naložením tamponku na místo/místa vpichu a nasazením kompresivní punčochy II. kompresní třídy. Ihned po nasazení kompresivní punčochy je pacient vyzván aby chodil a to po dobu minimálně 30 minut. Déle trvající sezení nebo stání po výkonu není vhodné a může zhoršit výsledek léčby. Pacient by neměl ihned po zákroku usednout do kavárny, do auta nebo cestovat městskou hromadnou dopravou.


Nošení kompresivních punčoch


Punčochu nasazenou po výkonu doporučujeme nosit až do večera následujícího dne. Po jejím sundání odlepíte tamponky z míst vpichů a končetinu osprchujete. Opětovně punčochu nasadíte následující ráno, ideálně ještě před postavením z lůžka. U sklerotizace větších varixů někdy doporučujeme první sundání punčochy až za 2-3 dny po výkonu. V „módu“ denního nošení byste měli punčochu používat minimálně 4 týdny od výkonu.


Další režim po pěnové sklerotizaci


Vzhledem k tomu, že se jedná o ambulantní, mini-invazivní výkon, je možné se prakticky ihned vrátit do běžných životních aktivit. Není nutná pracovní neschopnost. V prvních dnech po sklerotizaci doporučujeme dostatek pohybu, především ve formě chůze. Náročnější sportovní aktivity (běh, posilování) doporučujeme provozovat až s odstupem 14 dnů. Na 4 týdny (doba nošení punčoch) doporučujeme odložit plavání, pobyt v lázních, horké koupele, saunu nebo slunění sklerotizovaných míst.


Kontraindikace pěnové sklerotizace – situace ve kterých se nesmí sklerotizace provéstNa našem pracovišti je sklerotizace křečových žil nedílnou součástí péče o pacientky/pacienty s přítomnými křečovými žilami a chronickou žilní insuficiencí. Indikace k tomuto výkon je výsledkem podrobného klinického a ultrasonografického vyšetření. Po výkonu jsou pacientky/pacienti i nadále pravidelně kontrolováni.